NAsSOHN22092021Mirko Mustur iz Grupe građana „Novi pobjeđuje“ izabran je za potpredsjednika Opštine Herceg Novi na četvrtom redovnom zasijedanju Skupštine opštine Herceg Novi.

Po usvajanju predloga Rješenja o davanju saglasnosti na rješenje predsjednika Opštine o imenovanju potpredsjednika, Mustur se zahvalio predsjedniku Katiću i odbornicima na ukazanom povjerenju.

Mirko Mustur je inženjer pomorsko nautičke struke. U dva mandata je bio predsjednik MZ Đenović, dva puta je biran za odbornika lokalnog parlamenta, obavljao je funkciju predsjednika Izvršnog odbora Turističke organizacije Herceg Novi u jednom mandatu, a aktuelni je predsjednik UO Matice Boke i Mjesne muzike Đenović.

Na današnjem zasijedanju usvojena je i odluka kojom je budžet Opštine Herceg Novi uvećan za 9 odsto, što je prvi put nakon više od 10 godina da je rebalans budžeta pozitivan.

Odbornici lokalnog parlamenta usvojili su većinom glasova i Završni račun Budžeta Opštine Herceg Novi za 2020.godinu.

Zeleno svijetlo dobila je Odluka o izmjeni Odluke o stipendiranju i nagrađivanju studenata, kojom su stipendije uvećane u cilju obezbijeđivanja boljih uslova za školovanje mladih sugrađana.

Većinom glasova usvojeni su Predlog Odluke o istupanju Opštine Herceg Novi iz Zajedničkog uslužnog i koordinacionog društva za vodosnadbijevanje i odvođenje otpadnih voda za crnogorsko primorje i Opštinu Cetinje „Vodacom“ DOO Tivat i Predlog Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog“ Herceg Novi.

U lokalnom parlamentu je usvojeno 11 odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje, odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa: kanalizacione infrastrukture u Radničkoj ulici u Meljinama, lokalnog puta na Podima, stubne trafostanice „Ratkovići“, trafostanica „Baošići IP“ i „Tatar bašta“, fekalne kanalizacije na Čelima, u Kumboru i Meljinama, objekata privrednog razvoja na lokacijama kp 6394/1 KO Sutorina i kp 6388 KO Sutorina, te odluka o izmještanju cijevi Regionalog vodovoda na lokaciji kp 583/1 KO Đenovići.

Većina odbornika se pozitivno izjasnila i o predlozima: Odluke o visini vlasničkog udjela Opštine Herceg Novi u stonoteniskom klubu „Novi“, Odluke o utvrđivanju dodatka na osnovu zarada zaposlenih u JU „Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi“, Odluke o stavljanju van snage Odluke o izgradnji građevinskih objekata („Sl.list RCG-opštinski propisi“ br.32/98 i 08/04) i Odluke o stavljanju van snage Odluke o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta („Sl.list RCG-opštinski propisi“, br.9/03, 8/04, 38/04 i 13/05).

Usvojeni su izvještaji o radu JU „Gradski muzej Mirko Komnenović i galerija Josip Bepo Benković“, JU „Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi“ i preduzeća „Parking servis“ za 2020. godinu.

U okviru tačke Izbor i imenovanja usvojeno je još devet odluka i rješenja: o razrješenju člana Odbora direktora “Vodacom-a”, o izmjeni Odluke o određivanju odbornika koji prisustvuju zaključenju braka, o razrješenju i imenovanju člana skupštinskog Odbora za budžet, privredu i razvoj,o dopuni Rješenja o imenovanju Opštinske izborne komisije Herceg Novi u stalnom sastavu, o imenovanju članova Savjeta JU ″Gradska biblioteka i čitaonica″, kao i rješenja o imenovanju članova odbora direktora preduzeća ″Vodovod i kanalizacija″, ″Čistoća″, ″Društvo za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture u opštini Herceg Novi″ i ″Sportski centar Igalo″.