8sohnOdbornici Skupštine opštine Herceg Novi usvojili su na 8. sjednici lokalnog parlamenta Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Opštine Herceg Novi, čime je lenti na grbu lokalne uprave dodat natpis „Grad u ime Svetog Stefana sazdah“ koji predstavlja skraćeni izvod iz „Povelje kralja Tvrtka Prvog“ iz 1382. godine na staroslovenskom pismu.

Takođe, usvojen je i Izvještaj o radu predsjednika Opštine i organa lokalne uprave za 2021. godinu, a nakon objedinjene rasprave usvojeni su i predlozi odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje, odnosno izgradnju lokalnih objekta od opšteg interesa – objekata privrednog razvoja u naseljima Mokrine i Kameno, trafostanica „Zabrđe“ i „Solila 3“, kablovskog voda od MBTS „Kamenje“ do MBTS „Selev“ u Zelenici, sportskog objekta – bazena u okviru Instituta „Dr Simo Milošević“ u Igalu.
Odbornici su usvojili i predloge sledećih Odluka: o prihvatanju inicijative za uspostavljanje saradnje i bratimljenja Opštine Herceg Novi sa Opštinom Foča, o komunalnom redu, o naknadama za korišćenje opštinskih puteva Opštine Herceg Novi, o izmjenama i dopunama Odluke o godišnjoj naknadi za korišćenje prostora za bespravne objekte.
Usvojeni su i predlozi: Programa uređenja prostora opštine Herceg Novi za 2022. Godinu, Odluke o izmjeni Odluke o određivanju lokacije za privremeno skladištenje neopasnog građevinskog i zelenog otpada na teritoriji opštine Herceg Novi, Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću “Luka Herceg Novi - gradska luka Škver” Herceg Novi, Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću “Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novi” Herceg Novi.
Odbornici su usvojili i Izvještaj o radu JU Dnevni centar za djecu sa smetnjma i teškoćama u razvoju za 2021. godinu, te primili k znanju tri informacije: o trenutnom statusu Bolnice Meljine, o radu Crvenog krsta Herceg Novi za 2021. godinu, te o učešću Opštine Herceg Novi u Regionalnom programu lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD 2).
Kroz tačku Izbor i imenovanja, većina odbornika podržala je predloge Rješenja: o imenovanju članova Upravnog odbora Radničkog Univerziteta Herceg Novi, o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanja Skupštine opštine Herceg Novi, o razrješenju i imenovanju člana Odbora za statut i propise Skupštine opštine Herceg Novi, o razrješenju i imenovanju predsjednika i članice Odbora za planiranje prostora i komunalno-stambenu djelatnost Skupštine opštine Herceg Novi, o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za prava lica sa invaliditetom Skupštine opštine Herceg Novi, o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova Skupštine opštine Herceg Novi, o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Čistoća“ Herceg Novi o izboru izvršnog direktora, o razrješenju i imenovanju člana Savjeta JU Gradski muzej i galerija i razrješenju i imenovanju člana Savjeta za zaštitu životne sredine.