Секретарка: Весна Самарџић

звање:

тел: 031//353-479

е-адреса : Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Секретаријата за локалну самоуправу, Објављено дана 10.05.2022. године


Годишњи план и програм рада Секретаријата за локалну самоуправу за 2023. годину, 21.07.2023

Правилник о додјели једнократне помоћи за лијечење неплодности поступцима медицински потпомогнуте оплодње, 16.05.2023.

Одлука о приступању изради Нацрта локалног акционог плана социјалне и дјечје заштите за Општину Херцег Нови за период 2022-2026. годину, 04.05.2022.

Правилник о критеријумима и мјерилима за утврђивање цијене услуга у ЈУ ''Дневни центар за дјецу са сметњама и тешкоћама у развоју Херцег Нови'', 15.12.2021.

Локални акциони план у области инвалидности Општине Херцег Нови, 12.04.2021

Пословник о раду Комисије за утврђивање једнократне помоћи за породична домаћинства без прихода ради превазилажења последица епидемије заразних болести Covid-19, 14.05.2020

Извјештај о раду за 2019. годину Секретаријата за локалну самоуправу


Матична служба

 Тел: 031/321-052 локал 207

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.   


 Надлежности

Извод из Одлуке о организацији и начину рада локалне управе Општине Херцег Нови ("Службени лист Црне Горе - општински прописи", бр. 041/21 од 16.12.2021)

Члан 12

Секретаријат за локалну самоуправу врши послове управе који се односе на:

- Праћење и унапријеђивање локалне самоуправе;
- Израду прописа који се односе на систем локалне самоуправе, израду прописа о мјесним заједницама и послове везане за оснивање и рад мјесних заједница, вођење регистара мјесних заједница, усклађивање и усмјеравање мјесних заједница у вршењу послова од непосредног и заједничког интереса за грађане, организацију и вршење стручних и административно-техничких послова за мјесне заједнице;
- Уређење односа и примјену прописа из области социјалне и дјечије заштите, обезбјеђење кућне његе и помоћи старим и инвалидним лицима, вођење евиденције о лицима која су у стању социјалне потребе, одлучује о остваривању права на једнократне новчане помоћи лицима у стању социјалне потребе која имају пребивалиште у Општини Херцег Нови, обезбјеђивање поклон пакетића за новорођенчад и друге видове накнаде дјеци које пропише Општина,
- Израду прописа у области социјалне и дјечије заштите, спровођење прописа из области социјалне и дјечије заштите, рјешавање о остваривању права из области социјалне и дјечије заштите, заштите старих и лица са инвалидитетом, контролу намјенског коришћења једнократне новчане помоћи и помоћи у кући, превенцију и сузбијање болести зависности, рјешавање у остваривању права из области борачко-инвалидске заштите, предузимање мјера за рјешавање питања расељених и интерно расељених лица са надлежним државим органима;
- Припрему информативних и других стручних материјала за Предсједника општине и Скупштину општине, стручних мишљења и изјашњења по иницијативама за оцјењивање уставности и законитости општинских одлука из дјелокруга рада Секретаријата;
- Вршење послова управног надзора, давање мишљења и припрему сагласности на Статут, Програм рада и правилник о унутрашњој систематизацији и организацији радних мјеста установама из области социјалне и дјечије заштите (ЈУ Дневни центар за дјецу са сметњама и тешкоћама у развоју);
- Поступак закључења брака, матични регистар књиге вјенчаних, издавање електронских и јавних исправа из регистра;
- Рјешавање у поступку по захтјеву за слободан приступ информацијама из дјелокруга Секретаријата,
- Припрему извјештаја и информација о стању у области као и припирему других материјала за скупштину, предсједника општине и главног администратора;
- Вршење и других послова у складу са Законом, Статутом и другим прописима.

МЗ ИГАЛО

тел: 031/332-497

Секретарка: Зорица Стефановић, моб: 069/344-220, 067/800-535

Предсједник: Зоран Савковић, моб: 067/592-300

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


МЗ ТОПЛА

тел: 031/323-696

Секретар: Божидар Мрачевић, моб: 067/455–532

Предсједница: Нада Букилица, моб. 067/848-300

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


МЗ ХЕРЦЕГ НОВИ

тел: 031/322-394

Секретарка: Сања Кљајевић моб. 069/342-332

Предсједница:

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


МЗ МЕЉИНЕ

тел: 031/348-277

Секретарка:

Предсједник: Милан Берић, моб: 068/173-419

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


МЗ ЗЕЛЕНИКА-КУТИ

тел: 031/678-107

Секретарка: Слађана Сеферовић, моб: 069/403-456, 069/348-300

Предсједник: Илија Ковачевић, моб: 069/086-705

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


МЗ КУМБОР

тел: 031/684-800

Секретарка: Радмила Ђиловић, моб: 067/199-926

Предсједник: Милан Бошковић, моб. 069/047-067

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


МЗ ЂЕНОВИЋ

тел: 031/676-400

Секретар: Војка Камилић, моб: 067/474-217

Предсједник: Милош Бојанић моб. 068/179-955

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


МЗ БАОШИЋ

тел: 031/674-333

Секретарка: Милица Ћетковић, моб: 067/332-108

Предсједник: Ђуро Цвјетковић, моб. 069/672 159

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


МЗ БИЈЕЛА

тел: 031/671-470

Секретарка: Славица Дабовић, моб. 069/595-825

Предсједник: Никола Самарџић, моб. 069/ 218-611

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


МЗ КАМЕНАРИ

тел: 031/673-505

Секретарка: Саја Црногорчевић, моб: 067/800-488

Предсједница: Маја Поповић, моб. 069/581-099

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


МЗ ПОДИ

тел: 031/642-024

Секретарка: Биљана Јачеглав, моб: 067/281-019

Предсједник: Јовица Мисинезовић, моб. 067/532-504

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


МЗ СРБИНА

тел: 031/326-153

Секретарка: Јованка Вујиновић, моб: 069/376-192

Предсједник: Александар Бјелетић моб.068/071-791

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


МЗ ПРИЈЕВОР

Предсједник: Горан Малавразић, моб. 067/855-334


МЗ СУТОРИНА

тел: 031/670-276

Секретарка: Зорица Влаовић, моб: 067/235-072

Предсједник: Боро Лучић, моб. 069/597-766

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


МЗ КРУШЕВИЦЕ

Секретарка: Ана Косић, моб:  067/800-543; 069/439-216 - понедјељак

Предсједник: Жељко Томашевић, моб. 069/624-815


МЗ КАМЕНО-ЖЛИЈЕБИ

тел: 031/632-381

Секретарка: Ана Косић, моб: 067/800-543; 069/439-216 - уторак, четвртак

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Предсједник: Горан Становчић, моб: 067/302-166, 068/302-166


МЗ МОКРИНЕ

тел: 031/685-010

Секретарка: Ана Косић, моб:  067/800-543; 069/439-216 - сриједа, петак

Предсједник: Дашо Ђурђевић, моб: 069/346-640


МЗ ЛУШТИЦА

Секретар: 

Предсједница: Ана Замбелић , моб:  067/344-669

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


МЗ СУШЋЕПАН-РАТИШЕВИНА-ТРЕБЕСИН

Секретар: Маја Томашевић, моб: 063/496-936

Предсједник МЗ: Зорица Мијаиловић, моб. 069/381-474

e-адреса:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


МЗ МОЈДЕЖ

Предсједник: Петар Г. Поробић, моб: 067/249-884


МЗ УБЛИ

Секретарка: Јованка Вујиновић, моб. 069/376-192

Предсједник: Веселин Павловић, моб: 067/301-180


 -  Жељко Бајчета – в.д. помоћник секретара

Телефон: 321-052 (локал: 235) /fax:324-849

Мобилни: 063/225-988 и 067/800-520

- Веселин Баћовић - Руководилац за МЗ

Телефон: 321-052 (локал: 211) /fax:322-971

Мобилни: 069/187-959

Поткатегорије