Poštovani posjetioci,

na ovoj stranici nalazi se popis Odluka koje su usvojili odbornici Skupštine opštine Herceg-Novi. Radi preglednosti, grupisane su hronološki, po održanim sjednicama Skupštine na kojima su donešene, kao i sa informacijom o datumu objavljivanja u Službenom listu i njegovim brojem. Možete ih preuzeti sa stranica Službenog lista Crne Gore - opštinski propisi.

18. redovna sjednica zakazana za 9.9.2014. godine

 • Odluka o skraćenju mandata odbornika u Skupštini opštine Herceg-Novi
 • Rješenje o imenovanju Opštinske izborne komisije Herceg-Novi u stalnom sastavu
 • Odluka o utvrđivanju broju odbornika koji se biraju u Skupštinu opštine Herceg-Novi

("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 26/14 od 17.09.2014)

17. redovna sjednica zakazana za 17.04.2014. godine sa zasjedanjem od 10.06.2014. godine

 • Zaključak o prestanku mandata Predsjednika OpštineHerceg-Novi

("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 18/14 od 20.06.2014)

16. redovna sjednica od 11.03.2014. godine

 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku predsjednika Opštine br. 01-1-48/14-1 od 20.01.2014.god.
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove “Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju”
 • Odluka o učešću Opštine Herceg Novi u implementaciji Nacionalnog stambenog projekta u okviru Regionalnog stambenog programa Sarajevskog procesa
 • Odluka o produženju primjene planske dokumentacije
 • Odluka o prodaji katastarske parcele 2577/2 k.o.Topla radi kompletiranja urbanističke parcele
 • Odluka o davanju saglasnosti na Statut Javne ustanove kulture “Herceg Fest” Herceg Novi
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim administrativnim taksama
 • Odluka o imenovanju članova Savjeta Javnog radio difuznog servisa Radio Televizije Herceg-Novi D.O.O
 • Odluka o imenovanju člana Odbora direktora "Vodacom"

 (Službeni list Crne Gore-Opštinski propisi, broj 8/2014 od 24.03.2014. godine)

3. vanredna sjednica od 18.2.2014. godine

Zaključci treće vanredne sjednice Skupštine opštine Herceg-Novi

 • Zaključak broj: 01-3/85-14
 • Zaključak broj: 01-3/84-14
 • Zaključak broj: 01-3/83-14
 • Zaključak broj: 01-3/82-14

(Službeni list Crne Gore-Opštinski propisi, broj 6/2014 od 27.02.2014. godine)