Poštovani posjetioci,

na ovoj stranici nalaze se, po pripadnosti grupisani, zahtjevi i obrasci zajedno sa obavještenjima o dokumentaciji koju  je neophodno predati. Zahtjevi se podnose na standardizovanim obrascima, koji se nalaze u .pdf formatu i mogu se preuzeti. Naznačenu administrativnu taksu možete uplatiti i na šalteru pošte u zgradi lokalne uprave (Odluka o lokalnim administrativnim taksama).
Svi zahtjevi se predaju u Građanskom birou, osim ako nije drugačije naglašeno.

 


- Zahtjev za izdavanje opštinske karte za korišćenje trajektnog prevoza (Obrazac C)