OBAVJEŠTENJE (.pdf)


- Ugovor o izvođenju radova na sanaciji potpornog zida u Trebesinu,  05.11.2021. godine


- Ugovor o nabavci i ugradnji opreme za autobuska stajališta, 08.10.2021. godine


- Ugovor o nabavci i isporuci kancelarijskog materijala, 20.09.2021. godine


- Ugovor o izvođenju radova na sanaciji potpornog zida u Trebesinu,  08.09.2021. godine


- Ugovor o vršenju usluge održavanja OPSYS-a i njemu pripadajućeg sistema za komunikaciju sa građanima, 20.08.2021. godine


Ugovor o izvođenju radova na sanaciji lokalnog puta u MZ Srbina

- Ugovor o izvođenju radova 


Ugovor o nabavci sredstava za higijenu za potrebe Opštine Herceg Novi

- Ugovor o nabavci sredstava za higijenu


Ugovor o nabavci i isporuci tonera za potrebe Opštine Herceg Novi

- Ugovor o nabavci i isporuci tonera 


Vršenje usluge fizičke i tehničke zaštite zgrade Opštine Herceg Novi

- Ugovor o pružanju usluga


Vršenje usluge osiguranja imovine i lica Opštine Herceg Novi

- Ugovor o pružanju usluga


Ugovor o nabavci zastava, jarbola, grbova i ostalog dekorativnog materijala za potrebe Opštine Herceg Novi.

- Ugovor o nabavci zastava, jarbola, grbova


Nabavka goriva za potrebe Opštine Herceg Novi

- Ugovor o nabavci i isporuci goriva


Vršenje usluge pomorskog prevoza putnika za područje Luštice, na liniji Rose-Herceg Novi-Rose

- Ugovor o ustupanju izvođenja radova


Asfaltiranje ulice Njegoševe i Save Kovačevića u dijelu od Gradske kafane do hotela “Plaža” dužine 710 m

- Ugovor o ustupanju izvođenja radova


Ugovor o izvođenju radova na adaptaciji dijela postojećeg trotoara u ulici Mića Vavića

- Ugovor o izvođenju radova


Vršenje usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području opštine Herceg Novi

Ugovor za pružanje usluga tretmana komaraca (partija I) i zadimljavanja odraslih formi komaraca (partija II) na području opštine Herceg Novi

- Ugovor za pružanje usluga deratizacija 2x godišnje u mjesecima maj i oktobar 2021. godine na području opštine Herceg Novi


Vršenje usluga komplet registracije i tehničkog pregleda službenih vozila Opštine Herceg Novi - po partijama

- Ugovor o pruženju usluga

- Ugovor o pruženju usluga


Ugovor o izvođenju radova na asfaltiranju parkinga i ulice na Toploj ispod semafora

- Ugovor o izvođenju radova


Radovi na asfaltiranju ulice “29 decembra” od hotela “Vojvodina” do magistrale u dužini od 380 m
- Ugovor o ustupanju izvođenja radova