Plan javnih nabavki za 2019. godinu, 28.12.2018. (pdf, 107,3 KB)

Izmjena Plana javnih nabavki za 2019. godinu, 22.10.2019. (pdf, 1,43 MB)


Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom mješovitog centra i javne garaže na trgu Maršala Tita u Herceg-Novom

Poziv za postupak javne nabavke, 06.11.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnije ponude 13.01.2020. godine

-Rješenje Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki , 14.02.2020. godine


Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za izgradnju mješovitog centra i javne garaže na trgu Maršala Tita u Herceg-Novom

Poziv za postupak javne nabavke, 06.11.2019. godine

Pojašnjenje tenderske dokumentacije,22.11.2019. godine

Izmjena tenderske dokumentacije, 22.11.2019. godine

Pojašnjenje tenderske dokumentacije - 2, 25.11.2019. godine

Izmjena tenderske dokumentacije - 2, 25.11.2019. godine

Pojašnjenje tenderske dokumentacije - 3,29.11.2019. godine

Izmjena tenderske dokumentacije - 3, 28.11.2019. godine

Pojašnjenje tenderske dokumentacije - 4, 29.11.2019. godine

Izmjena tenderske dokumentacije - 4, 29.11.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnije ponude 13.01.2020. godine

Ugovor, 17.02.2020.


Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke vršenja usluge izrade idejnog rješenja i glavnog projekta za izgradnju lokalne saobraćajnice na Luštici (od postojećeg puta Rose-Krašići do postojećeg puta Babunci-Krašići)

Poziv za postupak javne nabavke, 11.09.2019. godine

Pojašnjenje tenderske dokumentacije, 20.09.2019. godine

Izmjena tenderske dokumentacije, 20.09.2019. godine

-Odluka o izboru najpovoljnije ponude, 28.10.2019. godine

Ugovor o vršenju usluge, 25.11.2019.


Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke udžbenika za I, II, III i IV razred Osnovne škole

Poziv za postupak javne nabavke, 03.07.2019. godine

-Odluka o izboru najpovoljnije ponude, 29.07.2019. godine

Ugovor o nabavci udžbenika za I, II i III razred Osnovne škole, 08.08.2019.


 Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za betoniranje postojećeg makadamskog puta u MZ Zelenika-lokacija Rujevo i Obalica

Poziv za postupak javne nabavke, 12.06.2019. godine

-Odluka o izboru najpovoljnije ponude, 10.07.2019. godine

Ugovor o ustupanju izvođenja radova na betoniranju postojećeg makadamskog puta u MZ Zelenika lokacija Rujevo i Obalica, 31.07.2019.


Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke - Vršenje usluge fizičke i tehničke zaštite zgrade opštine Herceg-Novi sa izradom revizije plana zaštite objekta 

Poziv za postupak javne nabavke, 04.04.2019. godine

-Odluka o izboru najpovoljnije ponude, 06.05.2019. godine

- Ugovor o vršenju usluge fizičke i tehničke zaštite zgrade Opštine Herceg-Novi sa izradom revizije plana zaštite objekta, 27.05.2019. godine


Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke vršenje usluge pomorskog prevoza za područje Luštice

Poziv za postupak javne nabavke, 20.02.2019. godine

-Odluka o izboru najpovoljnije ponude, 21.03.2019. godine

Ugovor o pomorskom prevozu putnika, 01.04.2019.


Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke vršenja usluge izrade Glavnog projekta lokalnog puta na poluostrvu Luštica

Poziv za postupak javne nabavke, 12.02.2019. godine

Pojašnjenje tenderske dokumentacije, 22.02.2019. godine

Izmjena tenderske dokumentacije, 22.02.2019. godine

- Odluka o izboru najpovoljnije ponude, 22.03.2019. godine

- Rješenje Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki, 24.04.2019. godine


Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke goriva za potrebe Opštine Herceg Novi

Poziv za postupak javne nabavke, 25.01.2019. godine

-Odluka o izboru najpovoljnije ponude, 19.02.2019. godine

Ugovor o nabavci i isporuci goriva, 04.03.2019.


Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke vršenja usluge izrade glavnog projekta izgradnje vodovodne infrastrukture na poluostrvu Luštica

Poziv za postupak javne nabavke, 25.01.2019. godine

Pojašnjenje tenderske dokumentacije, 29.01.2019. godine

- Izmjena tenderske dokumentacije, 29.01.2019. godine

Pojašnjenje tenderske dokumentacije, 31.01.2019. godine

Pojašnjenje tenderske dokumentacije, 04.02.2019. godine

- Izmjena tenderske dokumentacije, 08.02.2019. godine

-Odluka o izboru najpovoljnije ponude, 07.03.2019. godine

Ugovor o izvođenju radova, 15.04.2019.