Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za ustupanje izvođenja radova rekonstrukcije sistema grijanja dvorane "Park" u Herceg-Novom

-Poziv za postupak javne nabavke,  02.12.2015. godine

-Pojašnjenje tenderske dokumentacije, 07.12.2015. godine

-Rješenje o izboru najpovoljnije ponude, 12.01.2016. godine

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku uniformi i opreme za potrebe komunalne policije Opštine Herceg Novi

-Poziv za postupak javne nabavke,  04.11.2015. godine

-Rješenje o izboru najpovoljnije ponude, 18.11.2015. godine

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za  nabavku robe - sredstava za higijenu za potrebe Opštine Herceg-Novi

-Poziv za postupak javne nabavke,  28.10.2015. godine

-Rješenje o izboru najpovoljnije ponude, 23.11.2015. године

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za vršenje usluga izrade SPUŽS za DUP Igalo- poslovna zona i DUP Sutorina- poslovna zona

-Poziv za postupak javne nabavke, 05.10.2015. godine

-Rješenje o izboru najpovoljnije ponude, 10.11.2015. godine

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku stabilne digitalne radio stanice i ručnih digitalnih radio stanica sa povezivanjem na tetra mrežu Crne Gore

-Poziv za postupak javne nabavke, 23.09.2015. godine

-Rješenje o izboru najpovoljnije ponude za nabavku stabilne digitalne radio stanice i ručnih digitalnih radio stanica sa povezivanjem na TETRA mrežu Crne Gore, 07.10.2015. године

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku računara i računarske opreme

-Poziv za postupak javne nabavke, 22.09.2015. godine

-Pojašnjenje tenderske dokumentacije, 29.09.2015. godine

Odluka o izboru najpovoljnije ponude,15.10.2015. godine

Pravilnik za postupanje Opštine Herceg-Novi prilikom sprovođenja postupka javne nabavke neposrednim sporazumom

- Pravilnik, 25.08.2015

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku ručnih digitalnih radio stanica

- Poziv za postupak javne nabavke, 21.08.2015. godine

-Rješenje o izboru najpovoljnije ponude za nabavku ručnih digitalnih radio stanica za potrebe Službe zaštite i spašavanja opštine Herceg-Novi, 03.09.2015. godine

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke šopingom za nabavku kancelarijskog materijala za potrebe opštine Herceg Novi

- Poziv za postupak javne nabavke, 31.07.2015. godine

- Rješenje o izboru najpovoljnije ponude za nabavku kancelarijskog materijala za potrebe opštine Herceg-Novi, 28.08.2015. godine

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluga-izrada Prostorno urbanističkog plana opštine Herceg-Novi

Poziv za postupak javne nabavke , 26.06.2015. godine

- Izmjena Tenderske dokumentacije

- Pojašnjenje tenderske dokumentacije za PUP, 17.07.2015. godine

- Rješenje o izboru najpovoljnije ponude za izradu Prostorno urbanističkog plana opštine Herceg-Novi,19.08.2015. godine

- Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke, 10.02.2016. godine

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku zamijene i ugradnje led svjetiljki, održavanje i upravljenje sistemom javne rasvjete na području opštine Herceg-Novi

- Poziv za postupak javne nabavke , 23.06.2015. godine

- Pojašnjenje tenederske dokumentacije za LED

- Pojašnjenje tenderske dokumentacije za LED, 17.07.2015. godine

- Izmjena tenderske dokumentacije za LED, 13.10.2015. godine

- Izmjena tenderske dokumentacije za LED,20.10.2015. godine

- Оbavještenje o uloženoj žalbi, 03.11.2015. godine

- Rješenje o izboru najpovoljnije ponude, 16.11.2015. godine

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za UP za hotelski kompleks "Orjen" na Vrbanju i SPU na životnu sredinu prostora u zahvatu UP

-Poziv za postupak javne nabavke , 03.06.2015. godine

-Rješenje o izboru najpovoljnije ponude za izradu SPU na životnu sredinu prostora u zahvatu UP za hotelski kompleks „Orjen“ na Vrbanju (partija 2), 17.06.2015. godine

-Rješenje o obustavljanju postupka javne nabavke za izradu UP za hotelski kompleks „Orjen“ na Vrbanju (partija 1), 17.06.2015. godine

Vršenje usluga fizičko-tehničke zaštite opštine Herceg-Novi

- Poziv za Otvoreni postupak javne nabavke , 17.04.2015. godine

Odluka o izboru najpovoljnije ponude, 01.06.2015. godine

Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe opštine Herceg-Novi

- Zahtjev za dostavljanjem ponuda , 01.04.2015. godine

Odluka o izboru najpovoljnije ponude, 15.04.2015. godine

Opremanje "Trga od knjige" u Starom gradu u Herceg-Novom

- Zahtjev za dostavljanjem ponuda , 26.03.2015. godine

Odluka o izboru najpovoljnije ponude, 08.04.2015. godine

Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe opštine Herceg-Novi

- Zahtjev za dostavljanjem ponuda , 11.03.2015. godine

- Оdluka o obustavljanju postupka javne nabavke , 20.03.2015. godine

Registracija službenih vozila Opštine Herceg-Novi

- Zahtjev za dostavljanjem ponuda , 23.03.2015. godine

Оdluka o izboru najpovoljnije ponude, 09.03.2015. godine

Radovi na sanaciji radovi na sanaciji i uređenju terase između bivšeg hotela "Rudnik" i saobraćajnice

- Zahtjev za dostavljanjem ponuda , 24.02.2015. godine

Оdluka o izboru najpovoljnije ponude, 23.03.2015. godine

Nabavka goriva za službene potrebe Opštine Herceg-Novi

- Zahtjev za dostavljanjem ponuda , 28.01.2015. godine

Оdluka o izboru najpovoljnije ponude, 09.03.2015. godine

Revizija završnog računa Opštine Herceg-Novi za 2014. godinu

- Zahtjev za dostavljanjem ponuda , 27.01.2015. godine

Odluka o izboru najpovoljnije ponude,15.04.2015. godine

DDD javnih površina na području Opštine Herceg-Novi

- Zahtjev za dostavljanjem ponuda , 27.01.2015. godine

Оdluka o izboru najpovoljnije ponude, 24.02.2015. godine

Odluka o izboru najpovoljnije ponude,-ponovljena 29.04.2015. godine

Plan javnih nabavki za 2015. godinu (.pdf, 111kB)