Radovi na izgradnji zatvorenog kišnog kanala

- Zahtjev za dostavljanjem ponuda, 30.9.2014. godine
Odluka o izboru najpovoljnije ponude, 27.10.2014. godine


Rekonstrukcija dijela kanalizacione mreže u ulici Sava Ilića

- Zahtjev za dostavljanjem ponuda, 25.9.2014. godine
Odluka o izboru najpovoljnije ponude, 10.10.2014. godine


Radovi na osvjetljavanju ulice Braće Pedišić

- Zahtjev za dostavljanjem ponuda, 17.9.2014. godine
Odluka o izboru najpovoljnije ponude, 10.10.2014. godine


Izrada LSL "Mrkovi-Bijela stijena" na Luštici
- Zahtjev za dostavljanjem ponuda, 5.9.2014. godine
- Odluka o izboru najpovoljnije ponude, 18.9.2014. godine


Radovi na istraživanju terena
- Zahtjev za dostavljanjem ponuda, 14.8.2014. godine
- Odluka o izboru najpovoljnije ponude, 5.9.2014. godine


Nabavka uređaja za fotokopiranje
- Zahtjev za dostavljanjem ponuda, 11.7.2014. godine
- Odluka o izboru najpovoljnije ponude, 28.7.2014. godine


Održavanje informacionog sistema Opštine Herceg-Novi
- Zahtjev za dostavljanjem ponuda, 11.7.2014. godine
- Odluka o izboru najpovoljnije ponude, 28.7.2014. godine


Sanacija potpornih zidova iza vrtića "Naša radost" u Igalu

- Zahtjev za dostavljanjem ponuda, 11.7.2014. godine
- Odluka o izboru najpovoljnije ponude, 31.7.2014. godine


Sanacija oštećenog kolovoza na lokalnom putu kroz sela Ratiševina i Mojdež

- Zahtjev za dostavljanjem ponuda, 23.6.2014. godine
- Odluka o izboru najpovoljnije ponude, 23.7.2014. godine


Nabavka, izrada i montaža sistema za podizanje pritiska za dvije pumpe u Kumboru

- Zahtjev za dostavljanjem ponuda, 23.6.2014. godine
- Odluka o izboru najpovoljnije ponude, 23.7.2014. godine


Usluge ishrane i smještaja službenika Uprave za inspekcijske poslove Crne Gore

- Zahtjev za dostavljanjem ponuda, 30.5.2014. godine
- Odluka o izboru najpovoljnije ponude, 12.6.2014. godine


Usluge obezbjeđenja zgrade opštine

- Zahtjev za dostavljanjem ponuda, 16.5.2014. godine
- Odluka o izboru najpovoljnije ponude, 27.6.2014. godine


Sanacija putne mreže na Luštici

- Zahtjev za dostavljanjem ponuda, 16.5.2014. godine
- Odluka o izboru najpovoljnije ponude, 9.6.2014. godine


Usluge ishrane i smještaja službenika Uprave za inspekcijske poslove Crne Gore

- Zahtjev za dostavljanjem ponuda, 14.5.2014. godine
- Odluka o obustavljanju postupka, 28.5.2014. godine


Izrada strateške procjene uticaja za četiri LSL
- Zahtjev za dostavljanjem ponuda, 13.5.2014. godine
- Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda, 6.6.2014. godine
  (Odluka1, Odluka2, Odluka3, Odluka4)


Opremanje Trga od knjige štandovima za potrebe sajma knjiga
- Zahtjev za dostavljanjem ponuda, 13.5.2014. godine
- Odluka o izboru najpovoljnije ponude, 10.6.2014. godine


Nabavka uniformi za porebe Komunalne policije

  - Zahtjev za dostavljanjem ponuda, 12.5.2014. godine
 - Odluka o izboru najpovoljnije ponude, 5.6.2014. godine


Nadzor nad izvođenjem građevinskih i geotehničkih radova na sanaciji klizišta Crnica na Podima

- Zahtjev za dostavljanjem ponuda, 25.4.2014. godine
- Odluka o izboru najpovoljnije ponude, 23.5.2014. godine


Izgradnja rezervoara i pumpne stanice u Kumboru

- Zahtjev za dostavljanjem ponuda, 13.3.2014. godine

- Odluka o izboru najpovoljnije ponude, 3.4.2014. godine


Izrada LSL "Kapa - Dobra luka" na Luštici

- Zahtjev za dostavljanjem ponuda, 10.3.2014. godine

- Odluka o izboru najpovoljnije ponude, 03.04.2014. godine


Izrada LSL "Duglas-Brguli" na Luštici

- Zahtjev za dostavljanjem ponuda, 10.3.2014. godine

- Odluka o izboru najpovoljnije ponude, 3.4.2014. godine


Izrada LSL "Uvala veslo" na Luštici

- Zahtjev za dostavljanjem ponuda, 10.3.2014. godine

- Odluka o izboru najpovoljnije ponude, 3.4.2014. godine


Izrada LSL "Mrkovi-Njivice" na Luštici

- Zahtjev za dostavljanjem ponuda, 10.3.2014. godine

- Odluka o izboru najpovoljnije ponude, 3.4.2014. godine


Revizija završnog računa Opštine Herceg-Novi za 2013. godinu

- Zahtjev za dostavljanjem ponuda, 6.2.2014. godine
- Odluka o izboru najpovoljnije ponude, 10.3.2014. godine


Rekonstrukcija dijela puta oko škole "Dašo Pavičić" na Toploj
- Zahtjev za dostavljanjem ponuda, 6.2.2014. godine
- Odluka o izboru najpovoljnije ponude, 4.3.2014. godine


Larvicidno tretiranje komaraca, deratizacija i zadimljavanje javnih površina na području opštine Herceg-Novi

- Zahtjev za dostavljanjem ponuda, 4.2.2014. godine
- Odluka o izboru najpovoljnije ponude, 3.3.2014. godine


Radovi na sanaciji krova zgrade lokalne uprave

- Zahtjev za dostavljanjem ponuda, 16.1.2014. godine

- Odluka o izboru najpovoljnije ponude, 20.2.2014. godine


Plan javnih nabavki za 2014. godinu-Izmjene , 15.05.2014. (.pdf, 191kB)
Plan javnih nabavki za 2014. godinu - Izmjene , 11.3.2014. (.pdf, 164kB)
Plan javnih nabavki za 2014. godinu
(.pdf, 145kB)