Za zaključenje braka u Opštini Herceg-Novi , potrebno je sačiniti zapisnik, najkasnije 7 dana prije dana zakazanog za vjenčanje.
Zapisniku prisustvuju oba buduća supružnika i potrebna su sledeća dokumenta, ne starija od 6 mjeseci:

  1. Izvod iz Matičnog registra rođenih
  2. Uvjerenje o državljnstvu
  3. Uvjerenje o slobodnom bračnom stanju
  4. Lična karta ili pasoš

Državljani Crne Gore ova dokumenta mogu izvaditi na šalterima MUP-a Crne Gore u bilo kojoj Opštini.
U slučaju da je postojao brak ranije i da je okončan smrću supružnika ili razvodom, to mora biti evidentirano u MUP-u Crne Gore i na osnovu tih podataka biće izdata potvrda o slobodnom bračnom stanju.
Strani državljani koji planiraju da zaključe brak u Opštini Herceg-Novi, dužni su da dostave naprijed navedena dokumenta prevedena od strane ovlaštenog sudskog tumača, uvjerenje o slobodnom bračnom stanju ne može biti starije od 3 mjeseca.
Ovlašteni sudski tumač mora biti prisutan na zapisniku i na samom danu vjenčanja.

Administrativne takse za zaključenje braka:

- u zgradi Opštine       50€
- van zgrade Opštine   200€
Takse se uplaćuju na žiro račun:
 Administrativna taksa  510-9066777-61