Obrazac

Administrativna taksa:

-za podnošenje prijave zanatstva – 2,00 €