• Nadležni organ izdaje, po službenoj dužnosti a na zahtjev stranke, uvjerenja na osnovu dokumentacije kojom raspolaže
  • Administrativna taksa: 3 eura