Uz zahtjev je potrebna sledeća dokumentacija:

• Geodetska situacija terena  sa označenom trasom raskopavanja(R 1:250);

• Saglasnost javnog preduzeća za priključenje na mrežu (vodovodnu, kanalizacionu, elektroenergetsku , ptt ili dr.)

• Saglasnost ostalih javnih preduzeća  na trasu raskopavanja-katastar instalacija;

• Kopija katastarskog plana;

• Potvrda o deponovanju novčanih sredstava  za dovođenje puta u prvobitno stanje kod JSKP;

• Dokaz o uplati predviđene jednokratne naknade za postavljanje instalacija u trupu puta i putnom pojasu, kod JSKP;

Administrativna taksa:

  -za izdavanje odborenja i uslova za prekopavanje javnih površina namjenjenih za saobraćaj, vozila i pješake - 30,00 €.