Uz zahtjev je potrebno priložiti sledeću dokumentaciju:

  1. Rješenje o utvrđivanju vodnih uslova
  2. Glavni projekat (elaborat)
  1. Saglasnost JP „Vodovod i kanalizacija „ Herceg Novi ,da se objekat priključi na javni vodovod i kanalizaciju (ukoliko su isti izrađeni)
  1. potvrda JP „Vodovod i kanalizacija „ Herceg Novi“,da u blizini objekta ne postoji izrađen javni vodovod i (odnosno kanalizacija), te ne postoji  mogućnost priključka na istu.
  1. Potvrdu iz CRPS u Podgorici za organizaciju koja je uradila projektnu dokumentaciju,
  2. Licencu inžinjerske komore  Crne Gore za ovlašćenog projektanta i vršioca unutrašnje i tehničke kontrole (revidenta) tehničke dokumentacije.

Administrativna taksa:

-za utvrđivanje vodne saglasnosti-50 eura