• Urbanističko tehnički uslovi
  • Primjerak ovjerene projektne dokumentacije
  • Ugovor o regulisanju naknade za uređenje građevinskog zemljišta
  • Žiro račun

        - za fizička lica 510-90623932-38

        - za pravna lica 510-90623906-19

        - za preduzetnike 510-90623911-04