Za sve ovjere potpisa, rukopisa i prepisa stranka je dužna dostaviti najmanje 2 primjerka, jer se jedan zadržava u opštinskoj arhivi.

1. Ovjera rukopisa odnosno prepisa pisanih na stranom jeziku

Administrativna taksa - 4 eura

2. Ovjera saglasnosti, ličnih izjava ( izjava o izdržavanju, izjava o  broju članova porodičnog domaćinstva)

 • Neophodno prisustvo lica koje daje saglasnost, ličnu izjavu uz važeći lični dokument (lična karta, pasoš, vozačka dozvola)
 • Potpisivanje navedenih dokumenata vrši se ispred ovlašćenog lica

Administrativna taksa - 3 eura

3. Karton deponovanih potpisa

 • Neophodno prisustvo lica koje ovjerava obrazac kartona deponovanih potpisa uz važeći lični dokument (lična karta, pasoš, vozačka dozvola)
 • Potpisivanje navedenih dokumenata vrši se ispred ovlašćenog lica

Administrativna taksa- 2 eura

4. Ovjera garantnog pisma

 • Neophodno prisustvo lica koje ovjerava garantno pismo uz važeći lični dokument (lična karta, pasoš, vozačka dozvola)
 • Potpisivanje se vrši ispred ovlašćenog lica

Administrativna taksa - 3 eura

5. Ovjera izjave za život u zajedničkom domaćinstvu

 • Neophodno prisustvo lica koje daje izjavu o zajedničkom domaćinstvu uz važeći lični dokument (lična karta, pasoš, vozačka dozvola)
 • Potpisivanje se vrši ispred ovlašćenog lica

Administrativna taksa: 3 eura

6. Ovjera punomoćja da može upravljati mojim vozilom

 • Neophodno prisustvo lica koje je vlasnik motornog vozila sa važećim ličnim dokumentom (lična karta, pasoš, vozačka dozvola) i original saobraćajne dozvole vozila
 • Potpisivanje se vrši ispred ovlašćenog lica

Administrativna taksa - 3 eura

7. Ovjera izjave za prevoz stvari na relaciji

 • Neophodno prisustvo lica koje daje izjavu o prevozu stvari, uz važeći lični dokument (lična karta, pasoš, vozačka dozvola)
 • Potpisivanje se vrši  ispred ovlašćenog lica

Administrativna taksa - 3 eura

8. Ovjera prepisa (fotokopije):

 • Original dokument na uvid dostaviti
 • Najmanje dva prepisa dokumenta (može i više), jer se jedan zadržava u opštinskoj arhivi

Administrativna taksa – 2 eura po listu