Potvrda o potrebi za radnikom (obrazac E1-ovjeren u zavodu za zapošljavanje Crne Gore)

       -Radna knjižica

Ugovor se uz prisustvo poslodavca zaključuje lično.

Ovjera ugovora vrši se pred službenikom koji vodi postupak čiji se potpis ovjerava pečatom na šalteru Građanskog biroa - pisarnice.

Brisanje Ugovora o zapošljavanju iz registra vrši se na osnovu zahtjeva (zahtjev za brisanje- 5 eura ) poslodavca ili radnika, zavisno od razloga zbog čega se traži brisanje.

  • Administrativna taksa za ugovor- 3 €