U Službi za socijalna pitanja i boračko invalidsku zaštitu predaju se zahtjevi za dobijanje:

 • boračkog dodatka,
 • porodničnog dodatka,
 • lične invalidnine,
 • novčane naknada materijalnog obezbjeđenja,
 • dodatka na njegu i pomoć od strane drugog lica (pravo na ovaj dodatak imaju invalidi I, II, III i IV grupe invaliditeta)
 • pomoći u slučaju smrti vojnog invalida
 • ortopedskog dodatka,
 • besplatne i povlašćene vožnje,
 • uvećanja porodične invalidnine i porodična invalidnine članova porodice palog borca
 • jednokratne novčane pomoći - zahtjev
 • njega starih lica - zahtjev
 • Ostvarivanje prava na novčanu naknadu za novorođenče - zahtjev
 • Ostvarivanje prava na novčanu naknadu za treće dijete - zahtjev
 • Ostvarivanje prava na novčanu naknadu za dvojke - zahtjev
 • Ostvarivanje prava na novčanu naknadu za trojke - zahtjev
 • Zahtjev za izdavanje uvjerenja (boračko - invalidska zaštita) - zahtjev
 • Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć za porodična domaćinstva bez prihoda radi prevazilaženja posledica epidemije zarazne bolesti Kovid-19 - zahtjev
 • Potvrda o imovinskom stanju (stambenoj situaciji) - obrazac