- Ugovor o nabavci i isporuci, 25.12.2023. godine

- Ugovor o nabavci dopunskog materijala za PS Kutsko polje, 11.12.2023. godine

- Ugovor o izvođenju radova na izvođenju elektro montažnih radova na osvetljavanju parka "Boka", 11.12.2023. godine

- Ugovor o vršenju usluge, 29.11.2023. godine

- Ugovor o vršenju usluge, 29.11.2023. godine

- Ugovor o izvođenju radova, 24.11.2023. godine 

- Ugovor o izvođenju radova na proširenju puta Sušćepan - Mojdež, 24.11.2023. godine

- Ugovor o vršenju usluge inplementacije sistema za upravljanje dokumentima - Pisarnica za potrebe Uprave lokalnih javnih prihoda, 21.11.2023

- Ugovor o izvođenju radova, 07.11.2023. godine

Ugovor o izvođenju radova na sanaciji postojećeg stepeništa u ulici Luke Matkovića, 06.11.2023. godine

Ugovor o vršenju usluge, 03.11.2023. godine

- Ugovor o izvođenju radova na uređenju puteva u Bijeloj i Bunovićima, 30.10.2023. 

- Ugovor o izvođenju radova na sanaciji stepenica na Toploj sa atmosferskom kanalizacijom, 27.10.2023.

- Ugovor o izvođenju radova, 22.09.2023.

- Ugovor o izvođenju radova, 19.09.2023.

- Ugovor o izvođenju radova, 19.09.2023.

- Ugovor o radovima na adaptaciji sanitarnog čvora u objektu vatrogasnog doma – Meljine, Herceg Novi, 07.09.2023.

- Ugovor o nabavci, isporuci i ugradnji, 07.09.2023 

- Ugovor o izvođenju radova, 29.08.2023.

- Ugovor o izvođenju radova, 21.08.2023.

- Ugovor o vršenju usluge izrade tehničke dokumentacije za izgradnju rezervoara za vodu - R Kumbor, 01.08.2023. godine

Ugovor o izvođenju radova, 24.07.2023.

- Ugovor o nabvci, isporuci i ugradnji opreme za potrebe Radio Televizije Herceg-Novi, 03.07.2023. godine

- Ugovor za vršenje usluge fizičke i tehničke zaštite zgrade Opštine Herceg Novi, 26.06.2023.

- Ugovor o izvođenju radova na izgradnji saobraćajnice-sekundarna putna mreža za potrebe autobuske stanice u naselju Igalo-Bare, 19.06.2023. godine

- Ugovor o pružanju usluga, 09.06.2023. godine

Ugovor o vršenju usluge, 02.06.2023. godine

Ugovor o izvođenju radova na sanaciji puteva u MZ u Opštini Herceg Novi, 26.05.2023. godine

Ugovor o izvođenju radova na sanaciji puteva u Igalu i Herceg Novom, 26.05.2023. godine

Ugovor o nabavci tonera za potrebe Opštine Herceg Novi, 24.05.2023. godine

Ugovor o radovima na sanaciji betonske pasarele u Bijeloj, 18.05.2023. godine

Ugovor o izgradnji autobuske stanice sa pratećim sadržajima u Igalu, 16.05.2023. godine

- Ugovor o izvođenju radova na sanaciji trotoara u Ulici V crnogorske brigade Igalo i na potezu od zapadne kapije bolnice Meljine do skretanja ka kompleksu Lazure, 15.05.2023. godine

Ugovor o izvođenju radova na sanaciji puteva u Mojdežu, 27.04.2023. godine

Ugovor o javnoj nabavci, 26.04.2023. godine

- Ugovor o izvođenju radova na izgradnji kanalizacione infrastrukture u Kumboru, 12.04.2023. godine

- Ugovor o izvođenju radova na sanaciji pješačke staze - Gornji Novosadski, 07.04.2023. godine

- Ugovor o uređenju enterijera za potrebe Uprave lokalnih javnih prihoda, 05.04.2023. godine

- Ugovor o izgradnji potpornog zida u Bijeloj, 05.04.2023. godine

Ugovor o radovima na trotoaru od HDL-a ka Igalu, 30.03.2023.

- Ugovor o pružanju usluga osiguranja imovine i lica Opštine Herceg Novi, 29.03.2023

- Ugovor o nabavci i isporuci goriva, 17.03.2023.

Ugovor o izvođenju radova, 13.03.2023.

- Ugovor o nabavci i isporuci kancelarijskog materijala, 13.03.2023.

- Ugovor za izvođenje radova na izgradnji nadzemne pasarele u Zelenici, 09.03.2023

- Ugovor o izvođenju radova na izgradnji obalnih zidova u Sutorini, 28.02.2023. godine

- Ugovor o nabavci kancelarijskog namještaja, 21.02.2023. godine

Ugovor za vršenje usluga komplet registracije i tehničkog pregleda službenih vozila Opštine Herceg-Novi,  09.02.2023.

Ugovor za vršenje usluga komplet registracije i tehničkog pregleda službenih vozila Opštine Herceg-Novi, 09.02.2023.

- Ugovor za pružanje usluga vršenje usluga DDD na području opštine Herceg-Novi za 2023. godinu, 03.02.2023.godine

- Ugovor o nabavci sredstava za higijenu, 03.02.2023. godine

- Ugovor o nabavci semafora za potrebe Sportskog centra Igalo, 13.01.2023 godine