Poštovani posjetioci,

na ovoj stranici objavljivaćemo dokumenta Opštine Herceg Novi u skladu sa čl. 20  Zakona o finansiranju političkih partija ("Sl. list Crne Gore", br. 42/11 od 15.08.2011, 60/11 od 16.12.2011, 01/12 od 04.01.2012, 10/14 od 26.02.2014, 25/14 od 12.06.2014).


Plaćanja za period od 23.01.2023.-29.01.2023. godine
Plaćanja za period od 123.01.2023.-29.01.2023.
Socijalne pomoći 23.01.2023.-29.01.2023.
Budžetska rezerva 23.01.2023.-29.01.2023.
Izvod iz trezora za period od 23.01.2023.-29.01.2023.


Plaćanja za period od 17.01.- 22.01.2023. godine

Plaćanja za period od 17.01.- 22.01.2023.
Socijalne pomoći 17.01.- 22.01.2023.
Budžetska rezerva 17.01.- 22.01.2023.
Izvod iz trezora za period od 17.01.- 22.01.2023.


Plaćanja za period od 21.11.- 22.11.2022. godine

Plaćanja za period od 21.11.- 22.11.2022.


Plaćanja za period od 14.11.- 20.11.2022. godine

Plaćanja za period od 14.11.- 20.11.2022.


Plaćanja za period od 07.11.- 13.11.2022. godine

Plaćanja za period od 07.11.- 13.11.2022.
Socijalne pomoći 07.11.- 13.11.2022.
Budžetska rezerva 07.11.- 13.11.2022.
Izvod iz trezora za period od 07.11.- 13.11.2022.


Plaćanja za period od 31.10.- 06.11.2022. godine


Plaćanja za period od 24.10.30.10.2022. godine
Plaćanja za period od 24.10.-30.10.2022.
Socijalne pomoći 24.10.-30.10.2022.
Budžetska rezerva 24.10.-30.10.2022.
Izvod iz trezora za period od 24.10.-30.10.2022.


Plaćanja za period od 18.07.2022.-24.07.2022. godine

Plaćanja za period od 11.07.2022.-17.07.2022. godine

Plaćanja za period od 04.07.2022.-10.07.2022. godine

Plaćanja za period od 27.06.2022.-03.07.2022. godine

Plaćanja za period od 20.06.2022.- 26.06.2022. godine

Plaćanja za period od 13.06.2022.- 19.06.2022. godine


 Plaćanja za period od 06.06.2022.- 12.06.2022. godine


Plaćanja za period od 30.05.2022.- 05.06.2022. godine

Plaćanja za period od 23.05.2022.- 29.05.2022. godine

Plaćanja za period od 16.05.2022.- 22.05.2022. godine

Plaćanja za period od 09.05.2022.- 15.05.2022. godine

Izvod iz trezora za period od 09.05.2022.- 15.05.2022.
Plaćanja za period od 03.05.2022.- 08.05.2022. godine
Plaćanja za period od 26.04.2022.- 02.05.2022. godine

Plaćanja za period od 21.04.2022.- 25.04.2022. godine