Njegoseva ulica Herceg Novi2022

Opština Herceg-Novi je u procesu izrade Nacrta Lokalnog akcionog plana socijalne i dječije zaštite za period do 2026. godine.

NAs09052022

Srednjoškolci iz Herceg-Novog proveli su današnji radni dan u lokalnoj upravi i bliže se upoznali sa njenim radom, u okviru projekta „Akcioni dan“ u koji se Opština uključila na inicijativu Unije srednjoškolaca Crne Gore.

zgradaohn2022Sekretarijat za lokalnu samoupravu Opštine Herceg Novi objavio je Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije za radnu grupu koja će učestvovati u izradi Nacrta Lokalnog akcionog plana socijalne i dječje zaštite za opštinu Herceg Novi za period 2022-2026. godine.

ZVE 4544Mjesna zajednica Baošić kao zakupodavac daje u zakup četiri lokacije za postavljanje objekta privremenog karaktera, tačnije dvije za prodajni pult i po jednu za konzervator za sladoled i štand.

Vesna S26042022

Opština Herceg-Novi usvojila je pravilnik o jednokratnoj pomoći za liječenje neplodnosti postupcima medicinski potpomognute oplodnje. Pomoć po ovom pravilniku, koji je stupio na snagu, mogu da ostvare sugrađani sa prebivalištem u Herceg-Novom, bračni ili vanbračni parovi.