vodovodNSL19062023Članovi Udruženja penzionera Herceg Novi i korisnici servisa Crvenog krsta imaće mogućnost plaćanja računa za vodu na više mjesečnih rata bez kamate, a u narednom periodu naći će način da to omoguće i ostalim korisnicima socijalnih davanja i pomoći, saopšteno je iz preduzeća “Vodovod i kanalizacija”.

U cilju podrške najugroženijim kategorijama sugrađana Vodovod i kanalizacija Herceg Novi je iniciralo sastanak sa predstavnicima opštinskog ogranka Crvenog krsta i Udruženja penzionera Herceg Novi.
”Vodovod i kanalizacija” Herceg Novi kao društveno odgovorna kompanija ima intenciju da u skladu sa svojim mogućnostima, u uslovima izražene inflacije, doprinese boljem standardu najstarijih i sugrađana koji su u stanju potrebe pomoći. Na predlog Izvršnog direktora Bora Lučića, Odbor direktora ViK-a je donio odluku da se Udruženju penzionera i Crvenom krstu uplati jednokratna pomoć. Takođe se pruža mogućnost članovima i korisnicima usluga ovih udruženja plaćanje računa za utrošenu vodu na više mjesečnih rata bez obračunavanja zatezne kamate”, saopštili su iz kompanije.
Najavili su i da će u saradnji sa Sekretarijatom za lokalnu samoupravu Opštine Herceg Novi i Centrom za socijalni rad osmisliti model pomoći pri plaćanju mjesečnih računa za utrošenu vodu i ostalim korisnicima socijalnih davanja i pomoći.
Nadaju se da će im se, u nastojanju da se sugrađanima olakša teret starosti i finansijske tjeskobe, pridružiti i druge društveno odgovorne firme i institucije