Vesna S26042022

Opština Herceg-Novi usvojila je pravilnik o jednokratnoj pomoći za liječenje neplodnosti postupcima medicinski potpomognute oplodnje. Pomoć po ovom pravilniku, koji je stupio na snagu, mogu da ostvare sugrađani sa prebivalištem u Herceg-Novom, bračni ili vanbračni parovi.

Prema riječima potpredsjednice Opštine, Vesne Samardžić, ovo je jedan vid pomoći lokalne uprave svim parovima koji žele da se ostvare kao roditelji.

-Maksimalan iznos pomoći je 1500 eura, a iznos će zavisiti od cijene postupka. Zahtjevi se mogu podnijeti na Građanskom birou, a  nadležan je Sekretarijat za lokalnu samoupravu. Prilikom prijave potrebno je dostaviti: lična dokumenta, medicinsku dokumentaciju vezanu za sam postupak, otpusnu listu i ovjeren račun klinike na kojoj je izvršen postupak vantjelesne oplodnje, objasnila je Samardžić.

U Opštini su otvoreni za  svaki vid konsultacija, pružanja informacija sugrađanima.

–Imamo kontakte sa Ministarstvom zdravlja i fondacijom „I ja imam pravo da budem mama“ koja nam je ukazala na probleme i potrebe. Izražavam veliko zadovoljstvo zbog ovog poteza Opštine Herceg Novi i naša vrata otvorena su za sve parove koji imaju probleme i imaju želju da se ostvare kao roditelji nekim od postupaka medicinski potpomognute oplodnje, kazala je Samardžić.

Godišnji budžet  je 20.000, a naredni će, po riječima Samardžić, biti kreiran u zavisnosti od interesovanja parova za ovaj postupak.  

-Pravilnikom je napravljena skala od tri različita iznosa jednokratne pomoći: 800, 1000 i 1500, a sve zavisi od cijene samog postupka. U Crnoj Gori postupci koštaju ispod 2000, a u inostranstvu preko 6000-7000 eura. Smatramo da će u Crnoj Gori svi koji žele da obave postupke to raditi u skladu sa Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju jer taj dio pokriva Fond zdravstva. Vjerujem da će nam se obraćati parovi koji to rade u inostranstvu, kazala je Samardžić i napomenula da će obrazac biti postavljen u Građanskom birou tokom narednih dana.

Usvajanjem pravilnika Opština Herceg-Novi napravila još jedan iskorak u pružanju pomoći građanima, ali i u smanjenju „bijele kuge“. Podsjećamo, Opština Herceg-Novi je jedna od 17 u kojoj je zabilježen negativan prirodni priraštaj.

Izvor: Radio Televizija Herceg-Novi