ZVE 4544Mjesna zajednica Baošić kao zakupodavac daje u zakup četiri lokacije za postavljanje objekta privremenog karaktera, tačnije dvije za prodajni pult i po jednu za konzervator za sladoled i štand.

Izdavanje u zakup će biti obavljeno prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda, koje treba dostaviti na adresu MZ Baošić zaključno sa 06.05.2022. do 14 časova. Istog dana će biti izvršeno registrovanje učenika i otvaranje ponuda, sa početkom u 14.30 časova.
Više detalja o načinu prijave, pravu učešća i uslovima za izbor zakupaca naći ćete u tekstu Javnog poziva, koji možete preuzeti ovdje.