zgradaohn2022Sekretarijat za lokalnu samoupravu Opštine Herceg Novi objavio je Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije za radnu grupu koja će učestvovati u izradi Nacrta Lokalnog akcionog plana socijalne i dječje zaštite za opštinu Herceg Novi za period 2022-2026. godine.

O uslovima predlaganja kandidata i potrebnoj dokumentaciji koja se dostavlja uz predlog predstavnika nevladine organizacije u radnu grupu, više u priloženim dokumentima.

Obrazac (.pdf)

Javni poziv (.pdf)

Odluka (.pdf)