Njegoseva ulica Herceg Novi2022

Opština Herceg-Novi je u procesu izrade Nacrta Lokalnog akcionog plana socijalne i dječije zaštite za period do 2026. godine.

U cilju konsultovanja javnosti o prioritetima i potrebama u oblasti razvoja usluga socijalne zaštite i unaprijeđenja socijalne inkluzije, Sekretarijat za lokalnu samoupravu je pripremio upitnik i poziva sve zainteresovane građane da ga popune, te na taj način direktno učestvuju u izradi Lokalnog plana.

Upitnik možete popuniti ovdje:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfL4bfNFc_cHVi5e6J2xpQOICRAvLtjz6IRME9kVigjRtAHOg/viewform

„Molimo građane da odgovore na pitanja, daju svoje predloge i sugestije, i tako doprinesu izradi što kvalitetnijeg dokumenta koji će odgovarati potrebama ranjivih grupa stanovništva i doprinijeti njihovoj socijalnoj inkluziji“, poručuju iz Sekretarijata za lokalnu samoupravu.