NSL06112023Služba zaštite i spašavanja Opštine Herceg Novi otpočela je kampanju sa ciljem podizanja nivoa odgovornosti građana u prevenciji i smanjenju rizika u zimskom periodu, a tiče se čišćenja dimnjaka i uklanjanja svih nepotrebnih eksplozivnih i zapaljivih materija iz potkrovlja i podruma, redovnog provjetravanja podrumskih prostorija, te provjera ispravnosti električnih instalacija, a sprovodi se putem objepljivanja promotivnih plakata na svim opštinskim oglasnim tablama i putem lokalnih medija.

U okviru iste kampanje, Služba zaštite i spašavanja je pripremila osnovne savjete, mjere i pravila preventivne zaštite od požara za stambene zgrade, koji se mogu preuzeti na sajtu Opštine Herceg Novi (za Skupštine stanara i stanare stambenih zgrada gdje još nije formirana Skupština stanara), te iz Službe preporučuju Skupštinama stanara da iste odštampaju i postave na oglasnim tablama stambenih zgrada i drugim vidljivim prostorima u unutrašnjosti zgrade.

Takođe objavljuju se i preventivne mjere vezano za stambene objekte – kuće sa kojima građani mogu da se upoznaju putem opštinskog sajta i medija, te da u tom smislu preduzmu neophodne predložene mjere i radnje.

Za Skupštine stanara
Za stambene zgrade