ZOHN10032023

Sekretarijat za društvene djelatnosti i međunarodnu saradnju Opštine Herceg-Novi donio je Odluku o raspodjeli sredstava sportskim organizacijama i sportsko rekreativnim društvima  za 2023. godinu.

Odlukom o Budžetu Opštine Herceg-Novi za 2023. godinu predviđena su sredstva u iznosu od 600.000 eura za sportske organizacije u Crnoj Gori sa sjedištem na teritoriji Opštine Herceg-Novi. Navedena sredstva raspoređena su na 47 sportskih subjekata, a iznos dodijeljenih sredstava za sufinansiranje za svaku sportsku organizaciju pojedinačno je izražen u posebnoj tabeli.