zgradaohn2022Sekretarijat za društvene djelatnosti i međunarodnu saradnju raspisao je javni poziv za raspodjelu sredstava iz budžeta Opštine Herceg Novi opredijeljenih nevladinim organizacijama u 2023. godini.

Pravo učešća imaju nevladine organizacije sa sjedištem u Herceg Novom za projekte koji se realizuju u našem gradu.
Konkurs je otvoren 20 dana, a iznos sredstava predviđen Budžetom Opštine Herceg Novi za ovu namjenu u 2023. godini iznosi 70 000 eura.
Za prijavu na konkurs je potrebno popuniti propisani obrazac i formular za predlog projekta, koji su dostupni na sajtu Opštine Herceg Novi www.hercegnovi.me i predati na šalter Sekretarijata za društvene djelatnosti i međunarodnu saradnju na Građanskom birou.

Formular za predlog projekta
Javni konkurs za raspodjelu sredstava iz budžeta opštine Herceg Novi opredeljenih nevladinim organizacijama u 2023. godine
Obrazac za prijavu projekta NVO za finansiranje od strane opštine Herceg Novi u 2023. godini