stop nasiljuNSLSekretarijat za društvene djelatnosti i međunarodnu saradnju i Savjet za rodnu ravnopravnost Opštine Herceg Novi, u saradnji sa Centrom za socijalni rad Herceg Novi, organizuje predavanje na temu „Dijalogom protiv diskriminacije sa posebnim naglaskom na zaštitu od nasilja nad osjetljivim kategorijama“.

Predavanje će održati u petak, 8. decembra u 12:00 časova u sali Skupštine opštine Herceg Novi.
Riječ je o aktivnosti u okviru međunarodne kampanje „Šesnaest dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ koje od 25. novembra sprovodi više hiljada organizacija i institucija u preko 100 država svijeta, a koja završava 10. decembra, Međunarodnim danom ljudskih prava.
O zakonodavnom okviru i mogućnostima za preduzimanje mjera i aktivnosti za sprečavanje nasilja i diskriminacije na lokalnom nivou u skladu sa usvojenim Lokalnim akcionim planom za postizanje rodne ravnopravnosti u opštini Herceg Novi za period 2021-2025 godine, govoriće ekspertkinja za rodnu ravnopravnost Branka Vlahović, kao i predstavnici hercegnovskih institucija.
Cilj je poslati snažnu poruku da je krajnji trenutak da se prekine sa nasiljem nad ženama i djevojkama i pokrenu nove aktivnosti na lokalnom nivou u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja.