Sportski centar teniski tereni 696x392U okviru prvog poziva za projekte Interreg IPA VI-A programa Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2021-2027, Opštini Herceg-Novi  kao partneru na projektu odobren je projekat pod nazivom ,,Sport Facilities Green Energy- Sinergy’’. Partneri na projektu su Grad Tuzla, Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima Grada Vukovara “Sportski objekti Vukovar”, Opština Herceg-Novi i Centar za ekologiju i energiju iz Tuzle.

Projekat je prijavljen i odobren u okviru prvog poziva za dostavljanje projektnih predloga na programu prekogranične saradnje između Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Projekat je prijavljen u okviru prioritetne ose  2 - Zelena ulaganja u zaštitu životne sredine i efikasno upravljanje rizicima i specifičnog cilja RSO2.1 - Promovisanje energetske efikasnosti i smanjenje emisije gasova staklene bašte.

Kroz projekat je planirana ugradnja nove savremene Led rasvjete u SC Igalo, sa ciljem postizanja energetske efikasnosti i smanjenja potrošnje  električne energije, poručuju iz Kancelarije za međunarodnu saradnju.

Realizacijom  ovog projekta  postiže se  ukupna ušteda električne snage sportske rasvjete na nivou cijelog objekta od 56,08% u odnosu na postojeće rješenje. Osim boljih tehničkih karakteristika sportske rasvjete (kvalitetnije osvjetljenje terena, viši nivo horizontalne osvetljenosti i osvijetljenosti u pravcu kamere, bolje ravnomjernost osvijetljenosti, eliminisanja flicker efekta, neograničene mogućnosti softverskog kreiranja režima rada), projektovano rješenje obezbjeđuje duži životni vijek svjetiljki i smanjene gubitke elekrične energije prilikom eksploatacije, što, uz osnovno smanjenje potrošnje električne energije, predstavlja značajno poboljšanje energetske efikasnosti, tj. obezbjeđuje efikasnije korišćenje energije i ostvaruje pozitivan uticaj na životnu sredinu smanjenjem emisija CO2.

Svrha projekta je modernizacija sportske rasvjete u sportskoj dvorani Sportskog centra Igalo u skladu sa međunarodnim propisima i standardima, a u cilju poboljšanja energetske efikasnosti i uštede električne energije. Projektom je predviđena demontaža postojeće sportske rasvjete dvorane, koja je u funkciji od 2007. godine i instalacija moderne rasvjete sa LED izvorima svjetlosti i naprednim mogućnostima upravljanja i komunikacije. Novi sistem rasvjete omogućava osvjetljenje dvorane u svim potrebnim režimima rada (održavanje, trening, takmičenja bez TV prenosa i takmičenja sa TV prenosima), u skladu sa aktuelnim normama i standardima sportske rasvjete. Ukupna vrijednost projekata je 1.903.659,42 eura.