zgradaohn2022Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama poziva zainteresovane NVO da u ponedeljak 8.4.2024. godine u 10 časova, u Velikoj sali SO Herceg Novi prisustvuju konsultativnom sastanku za utvrđivanje prioritetnih oblasti radi raspisivanja Javnog konkursa za raspodjelu sredstava NVO.

Projekti i programi NVO, koji se budu odnosili na izabrane prioritetne oblasti imaće prednost pri ocjenjivanju i donošenju Odluke o finansiranju projekata nevladinih organizacija.
Prioritetne oblasti, u skladu sa članom 18 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama (“Službeni list Crne Gore - opštinski propisi”, br. 003/24) moraju se odnositi na oblasti koje doprinose ostvarivanju:
- aktivnosti koje se odnose na jačanje saradnje između vladinog, nevladinog i biznis;
- podsticanja i razvoja privrednih djelatnosti (turizam, zanatstvo, stari i rijtki
zanati, zadrugarstvo i dr);
- razvoja lokalne zajednice;
- ekologije, zaštite životne sredine i zdravlja građana;
- afirmisanja ljudskih i manjinskih prava;
- programa za predškolsku i školsku djecu;
- programa za omladinu;
- programa za stara lica;
- afirmisanja demokratizacije lokalne sredine;
- razvoja civilnog društva;
- socijalno-humanitarnih aktivnosti (podrška socijalno ugroženim građanima, podrška starim i osobama sa invaliditetom, podrška osobama ometenim u razvoju...);
- kulturne baštine, njegovanja istorijskih tekovina;
- volonterizma;
- zaštite boraca ratnih vojnih i civilnih invalida
- zaštite i pomoći licima liječenih od bolesti zavisnosti;
- aktivnosti penzionisanih lica;
- neformalnog obrazovanja i obrazovanja odraslih;
- afirmisanja ženskih prava
- drugih sadržaja koji doprinose ubrzanom razvoju opštine Herceg Novi i afirmaciji građanskog aktivizma.