NasDcentar29122021Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi uspješno je završio realizaciju projekta „Poboljšanje kvaliteta usluga koje se pružaju djeci sa smetnjama i teškoćama u razvoju kroz uvođenje novih usluga obuke i savjetovanja za djecu, roditelje i zaposlene – ESCI“. 

Ustanova je kroz ovaj projekat nabavila novo vozilo, organizovala edukaciju za zaposlene, uvela usluge savjetovanja i omogućila trodnevni kamp za korisnike i njihove roditelje, što je osnažilo kapacitete Dnevnog centra, poručeno je na današnjoj konferenciji za novinare koja je održana u hotelu „Play“.

Projekat je kroz dvanaestomjesečnu realizaciju u opštem smislu doprinio jačanju socijalnog i dječijeg sistema zaštite osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori. Odobren je u okviru Poziva za podršku pružanja usluga socijalne i dječje zaštite, koji je dio Programa Evropske unije i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu, vrijednog 18 miliona eura, u kojem Evropska unija učestvuje sa 15,3 miliona, a Crna Gora obezbjeđuje 2,7 miliona eura za njegovu realizaciju.

„Sjajnu dopunu nastojanjima da poboljšamo kvalitet usluga hercegnovskog Dnevnog centra predstavlja projekat zbog kojeg smo danas ovdje. Nabavkom vozila, edukacijom zaposlenih i savjetovanjem korisnika i roditelja osnaženi su kapaciteti ustanove i olakšano svakodnevno funkcionisanje. Čestitam upravi Dnevnog centra na uspješno realizovanom projektu, a svim partnerima zahvaljujem na podršci. Nadam se da je ovo samo početak dobre prakse koja će obilježiti rad ove ustanove u narednom periodu“, kazao je predsjednik Opštine, Stevan Katić.

On je istakao da je današnji događaj sjajan način da se završi jedna izuzetno uspješna godina za Dnevni centar. Podsjetio je da je tokom 2021. godine Dnevni centar konačno uselio u novi objekat, čime je ustanova koja pruža usluge djeci sa smetnjama i teškoćama u razvoju prvi put od osnivanja dobila svoje prostorije. Taj korak bio je ključan za značajno i trajno poboljšanje kvaliteta boravka korisnika, kao i uslova za rad zaposlenih.

„U 2022. godinu ulazimo odlučni da nastavimo sa unaprijeđivanjem uslova u Dnevnom centru. Naša je namjera i plan da prvi sledeći veliki korak bude obezbjeđivanje usluga Dnevnog centra za korisnike starije od 26 godina, tačnije servis 27+. Započeli smo rad na ostvarivanju preduslova za transformaciju ustanove i dogradnju objekta, u čemu se nadamo da ćemo imati i podršku države jer je ovaj servis Herceg Novom neophodan. I u narednom periodu konstanta u radu Dnevnog centra biće podrška Opštine Herceg Novi, a garancija kvaliteta su stručnost, profesionalizam i posvećenost zaposlenih u ovoj ustanovi“, poručio je Katić.

Direktorica Dnevnog centra, Dragica Kosić predstavila je prisutnima rezultate projekta, ističući da su sprovedene aktivnosti od značaja za dobrobit ustanove, korisnika i njihovih porodica, kao i za zaposlene Dnevnog centra i širu društvenu zajednicu.

„Za naš projekat dobili smo oko 79.000 eura, a sastojao se od akreditovanih programa licenciranja usluga i poboljšanje uslova za rad. Kad smo krenuli bili smo u strahu jer je bila korona i nismo radili, ali došli smo do kraja i vrlo uspješno završili sve aktivnosti na projektu. Imali smo podršku Opštine Herceg Novi i Kancelarije za međunarodnu saradnju, koji su zajedno sa nama pisali ovaj projekat. Sadašnji predsjednik Skupštine Ivan Otović lično nam je pomogao da sačinimo budžet i dopunimo sve stavke, a onda je krenula realizacija“, rekla je Kosić.

Nabavljen je mini bus sa 17 sjedišta za prevoz korisnika, kojim će biti omogućeno brže prevoženje korisnika iz Sutorine u ostale djelove grada. Svi zaposleni Dnevnog centra su prošli edukacije akreditovane kod Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu Crne Gore, kroz koje su stekli nova znanja i vještine.

„Trenutno u Dnevnom centru imamo populaciju do 26 godina, među kojima djecu koja idu u školu u Zelenici, kao i one koju su na cjelodnevnom boravku i one koji su od 11 sati, tako da nam novo vozilo olakšava funkcionisanje“, rekla je Kosić i dodala: „Svi zaposleni imali su dvije kvalitetne obuke. Jedna se ticala rada sa porodicama, a druga se odnosila na rad sa osobama sa autizmom i kombinovanim smetnjama. Omogućili smo i kolegama iz Crne Gore da besplatno kroz ovaj projekat pošalju svoje zaposlene, pa su sa nama bile kolege iz Nikšića, Podgorice, Danilovgrada i Pljevalja“, kazala je Kosić.

Projekat je specifično osnažio kapacitete ustanove uvođenjem nove usluge savjetovanja za koju je dobijena licenca na pet godina i novih aktivnosti kroz rad spoljnjeg tima stručnjaka.

„U ovom trenutku Dnevni centar Herceg Novi ima dvije licence za rad – za dnevni brovak i novouvedena usluga savjetovanja. Kroz projekat smo uspjeli da obezbijedimo tim spoljnih stručnjaka koji se sastojao od psihijatra, psihologa i defektologa koji su radili sa korisnicima i porodicama, a u radu su učestvovali stručni radnici iz naše ustanove“, rekla je Kosić.

Korisnicima Dnevnog centra i njihovim roditeljima u okviru usluge savjetovanja omogućen je trodnevni kamp na Ivanovim Koritima, koji su realizovali zaposleni Dnevnog centra. Takođe, sredstvima iz projekta nabavljena je oprema za zaposlene i korisnike.

Predstavnica HO Dečje srce, Ivana Rojević i direktorica Dnevnog centra, Dragica Kosić, uz superviziju Violete Mrkić, izradili su novi program pod nazivom „Savjetovanje za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i njihove roditelje“, koji je odobren i nalazi se na listi akreditovanih programa Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu Crne Gore.

Konferenciji povodom uspješnog završetka projekta prisustvovali su i predsjednik Skupštine opštine, Ivan Otović, potpredsjednici Opštine, Vesna Samardžić i Mirko Mustur, odbornik u lokalnom parlamentu, Jovan Subotić i članovi Savjeta Dnevnog centra.