03trutaAktivirana je nova turistička ruta pod nazivom „Monumentalni čuvari Herceg Novog“, koja obuhvata 15 interesnih tačaka koje čine sastavne dijelove fortifikacionog sistema starog urbanog jezgra grada.

Fortifikaciono nasljeđe obuhvaćeno tematskim obilaskom prezentovano je protekle sedmice zainteresovanim studentima uz pratnju licenciranog lokalnog turističkog vodiča, Aleksandre Petronijević, čime je ova ruta i zvanično aktivirana.
Posjeta svih interesnih tačaka praćena je tematskom prezentacijom, pa su učesnici imali priliku da tokom pješačke ture saznaju značajne detalje o burnoj istoriji Herceg Novog, njegovoj urbanoj genezi i fortifikacionom nasljeđu, kao i da se upoznaju sa različitim dijelovima i prostorijama monumentalnih čuvara, odnosno impresivnih i unikatnih tvrđava koje okružuju Stari grad.
Ruta „Monumentalni čuvari Herceg Novog“ je formirana u sklopu Interreg IPA CBC Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora projekta pod nazivom „Fortitude - Istorijske tvrđave koje osnažuju razvoj prekograničnog turizma“, koji realizuje Sekreterijat za društvene djelatnosti i međunarodnu saradnju.
Promocija i prezentacija ove rute zainteresovanim domaćim i inostranim gostima biće nastavljena u narednom periodu. Lokalna turistička agencija „Trend Travel DMC“ će pružati mogućnost angažovanja turističkih vodiča kao aktera podrške u prezentaciji i interpretaciji turističko-kulturnog i fortifikacionog nasljeđa grada.