zgradaohn2022Sekretarijat za društvene djelatonsti i međunarodnu saradnju raspisao je Javni konkurs za raspodjelu sredstava iz budžeta Opštine Herceg Novi opredijeljenih nevladinim organizacijama u 2022. godini.

Iz Sekretarijata pozivaju nevladine organizacije registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u opštini Herceg Novi, koje su registrovane do dana objavljivanja ovog Konkursa, da dostave svoje prijave na Konkurs za raspodjelu sredstava iz budžeta Opštine Herceg Novi opredijeljenih nevladinim organizacijama u 2022. godini, za projekte koji se realizuju na teritoriji opštine Herceg Novi.

Ukupan iznos sredstava predviđenih budžetom za ovu namjenu u 2022. godini je 70 hiljada eura.
O uslovima Javnog konkursa više u priloženoj dokumentaciji: 
- Javni konkurs za raspodjelu sredstava iz budžeta opštine Herceg Novi opredeljenih NVO u 2022. godini
- Obrazac za prijavu projekta NVO za finansiranje od strane opštine Herceg Novi u 2022. godini
- Formular za predlog projekta