javni poziv zanatstvo

Sekretarijat za turizam, ekonomski razvoj i investicije poziva zainteresovane zanatlije da Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma podnesu prijavu za učešće u postupku dodjele sredstava kroz Program za razvoj i promociju zanatstva za 2023. godinu.

Programom za razvoj i promociju zanatstva za 2023. godinu omogućeno je podsticanje razvoja crnogorskih zanata pružanjem finansijske podrške za nabavku opreme i alata za obavljanje zanatske djelatnosti kao i promotivnih aktivnosti organizacije i učestvovanja na domaćim i međunarodnim sajmovima i manifestacijama i izrade promotivnog materijala.

Pravo učešća imaju zanatlije koje su upisane u Registar zanatlija JU Zanatska komora ili su prijavljeni organu lokalne uprave nadležnom za poslove privrede, čija je pretežna djelatnost obavljanje jednostavnog ili složenog zanata, u skladu sa Odlukom o utvrđivanju zanata, djelatnosti sličnih zanatu i liste jednostavnih i složenih zanata ("Sl. list Crne Gore", br. 63/10) i koji su registrovani u Centralnom registru privrednih subjekata u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20, 146/21), Uredbom o bližim kriterijumima, uslovima i načinu dodjele državne pomoći („Službeni list Crne Gore“, br. 16/14.) i Zakonom o računovodstvu („Sl. list RCG“, br. 52/16, 145/21) i koja:

Posluju 100% u privatnom vlasništvu i imaju sjedište na teritoriji Crne Gore;

Imaju predate zvanične finansijske izvještaje za 2022. godinu, u zakonski predviđenom roku ili im je Rješenjem Uprave prihoda i carina odobren produžetak roka za predaju finansijskih izvještaja;

Za zanatlije koje nisu u obavezi da sastavljaju finansijske izvještaje, potrebno je da je preduzetnik, koji plaća poreze i doprinose po stvarnom dohotku ili u paušalnom iznosu, podnio GPPFL obrazac za 2022. godinu, odnosno ZPO obrazac za 2023. godinu;

Redovno izvršavaju obaveze plaćanja poreza i doprinosa na lična primanja, poreza na dobit pravnih lica i poreza na dodatu vrijednost, odnosno redovno izmiruju reprogramirane poreske obaveze, shodno Zakonu o reprogramu poreskih potraživanja (“Sl. list CG”, broj 83/16), Uredbi o uslovima za odlaganje naplate poreskih i neporeskih potraživanja (“Sl. list CG”, broj 57/18) i Uredbi o uslovima za odlaganje naplate dospjelih poreskih i neporeskih potraživanja (“Sl. list CG”, broj 27/2020, 50/2020, 015/2021) ;

Za iste aktivnosti nisu koristili sredstva finansijske pomoći iz državnog i/ili lokalnog budžeta ili međunarodnih institucija/programa i drugih donatora u posljednje 3 godine;

Nijesu u obavezi povraćaja nezakonito primljene državne pomoći;

Nijesu u postupku stečaja ili likvidacije;

Čiji osnivač i/ili odgovorno lice u pravnom licu se ne nalazi u kaznenoj evidenciji za prekršaje iz oblasti privrednog kriminala;

Nijesu u finansijskim poteškoćama (u smislu Uredbe o opšem zajedničkom izuzeću) u skladu sa pravilima o dodjeli državne pomoći).

U slučaju da privredno društvo i osnivač društva imaju učešće veće od 20% u vlasničkoj strukturi drugog privrednog subjekta (povezana lica), ne mogu podnijeti zahtjev za oba privredna društva.

Program je namijenjen za sufinansiranje troškova nabavke opreme i promocije zanata kroz dvije komponente, za sljedeće aktivnosti:

Nabavka nove i/ili polovne opreme (ne starije od pet godina) i specijalizovanih alata, koji su u funkciji kreiranja i promocije proizvoda i/ili usluge za obavljanje zanatske djelatnosti. U okviru ove komponente iznos bespovratnih sredstava za nabavku opreme je do 70% opravdanih troškova, odnosno do 10.000 eura bez PDV po zanatliji, za aktivnosti koje se odnose na vrijednost opreme;

II Promocija zanata - organizacija i učestvovanje na domaćim i međunarodnim sajmovima i manifestacijama, kao i dizajn i izrada promotivnog materijala. U okviru ove komponente iznos bespovratnih sredstava je do 50% opravdanih troškova, odnosno do 6.000 eura bez PDV po zanatliji, za učešće na međunarodnom sajmu, a iznos do 4.000 eura bez PDV se može dodijeliti za učešće na domaćem sajmu. 

Podnošenje prijava i prateće dokumentacije obavlja se korišćenjem digitalnog sertifikata putem online platforme, link za pristup na adresi https://programi.gov.me uz korisničko uputstvo o načinu podnošenja zahtjeva koje se nalazi na web stranici Ministarstva www.gov.me/mek

Prilikom predaje zahtjeva elektronski se podnosi dokumentacija potrebna za refundaciju sredstava kojom se dokazuje da je zanatlija realizovao aktivnost nabavke opreme i/ili učešća na međunarodnom/domaćem sajmu i/ili izrade promotivnog materijala:

Original ili ovjerena fotokopija računa/fakture/ugovora od dobavljača opreme (carinske deklaracije i sl.),

Ponuda/faktura pružaoca usluge za realizaciju aktivnost/usluga sa detaljnim opisom i troškovima( potpisana i ovjerena),

Dokazna dokumentacija o realizovanoj aktivnosti/nabavci opreme (fotografije opreme/mašine/alata u funkciji obavljanja djelatnosti/vršenja usluge, potvrda od sajma o zakupu prostora, fotokopija ili fotografije dizajna štanda, primjerak promotivnog materijala i sl.),

Dokazi o izvršenom plaćanju (Swift, izvodi o plaćanju sa bankarskog računa preduzetnika/privrednog društva, ovjereni od banke, itd.),

Kopija kartona deponovanih potpisa,

Potvrda da je navedeni žiro račun (iz KPD) aktivan, izdata od strane poslovne banke.

Krajnji rok za dostavljanje prijava/zahtjeva od strane zanatlija je 30. septembar 2023. godine do 15:00h, dok je krajnji rok za podnošenje finalnih izvještaja/zahtjeva za refundaciju odobrenih aktivnosti 1. novembar 2023. godine do 15:00h.

Sve informacije kao i stručna pomoć mogu se dobiti u prostorijama Ministarstva ili putem e-maila: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. i Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

Javni poziv: https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-ucesce-u-postupku-dodjele-sredstava-kroz-program-za-razvoj-i-promociju-zanatstva-za-2023-godinu.