zgradaohn2022Sekretarijat za turizam, ekonomski razvoj i investicije produžava rok za dostavljanje dokumentacije za Konkurs podrške ženskom preduzetništvu, do 23.novembra 2023. god.

Pravo učešća imaju sve zainteresovane preduzetnice/privredna društva sa prebivalištem, odnosno sjedištem na teritoriji Opštine Herceg Novi, Konkurs za raspodjelu sredstava budžeta namjenjen je ženama  koje žele da započnu vođenje sopstvene privredne dijelatnosti ili privrednog društva.
 Sredstva predviđena Budžetom Opštine za 2023. godinu raspodjeljuju se za biznis ideje koje doprinose ostvarivanju utvrđenih ciljeva u strateškim dokumentima, programima i planovima Opštine, podstiču ekonomski razvoj i otvaranje novih radnih mjesta, a kojima se, naročito: 
- stvaraju uslovi i podstiče razvoj turizma;
- doprinosi afirmaciji i valorizaciji kulturnog potencijala, tradicije i kulturne posebnosti opštine;
- doprinosi razvoju kreativnih industrija i očuvanju starih zanata;
- doprinosi očuvanju životne sredine i održivog razvoja.
Uslovi za učešće na konkursu i dokumenta koja treba priložiti uz prijavu ostaju isti. Uslovi konkursa objavljeni su na sajtu Opštine Herceg Novi.