Herceg NoviNSL121022Sekretarijat za turizam, ekonomski razvoj i investicije pristupio je izradi nacrta Plana razvoja turizma i ugostiteljstva Opštine Herceg Novi za period 2023-2027. godine.

Ovakav tip planskog dokumenta hercegnovska lokalna uprava izrađuje prvi put, a zasnivaće se na novim trendovima na međunarodnom turističkom tržištu, te globalnim izazovima u oblasti ekonomije i zdravstva.
Planom razvoja će biti uspostavljen regulatorni okvir za koordinaciju i upravljanje aktivnostima različitih privrednih subjekata, javnih institucija, komplementarnih djelatnosti i drugih aktera uključenih u kreiranje, razvoj i podizanje kvaliteta integrisanog turističkog proizvoda opštine za period od 2023. do 2027. godine, u skladu sa Strateškim planom razvoja Opštine.
Kako ističe sekretar za turizam, ekonomski razvoj i investicije Nenad Vitomirović, izrada Plana razvoja turizma i ugostiteljstva za period 2023-2027. inspirisana je težnjom da Herceg Novi bude grad održivog turizma po mjeri građana, u potpunosti uvažavajući regionalne i globalne turističke trendove.
- Uz pandemiju korona virusa, ali i ekonomsku krizu i poremećaje na globalnom turističkom tržištu, naš zadatak je da Herceg Novi i ponudu našeg grada upodobimo aktuelnoj situaciji. Takođe, potrebno je staviti poseban akcenat na neke oblasti koje nisu bile pretjerano potencirane tokom prethodnih godina, sa ciljem da kao grad u kojem je turizam zamajac lokalnog ekonomskog razvoja adekvatno odgovorimo na aktuelne izazove, kao i na one koje se mogu pojaviti tokom narednih 5 godina, naglasio je Vitomirović.
Za potrebe izrade nacrta Plana razvoja biće obrazovana Radna grupa u čijem će sastavu, pored opštinskih sekretarijata i lokalne turističke organizacije, biti i predstavnici iz oblasti turizma, ugostiteljstva, zdravstva, saobraćaja i nevladinih organizacija sa sjedištem u Herceg Novom. Za predstavnike iz NVO sektora biće raspisan poseban javni poziv.

Foto: Vuk Ilić