SaradnjaNSL310123Sekretar Sekretarijata za turizam, ekonomski razvoj i investicije Opštine Herceg Novi, Nenad Vitomirović, posjetio je Opštinu Nikšić sa ciljem unapređenja međuopštinske saradnje, razmjene znanja i iskustava iz oblasti investicija, ekonomskog razvoja, preduzetništva, turizma i strateškog planiranja.

Sastanku je prisustvovala sekretarka Sekretarijata za investicije i projekte Opštine Nikšić, Jelena Šekarić, direktor lokalne Turističke organizacije, Mitar Barać, predstavnici Sekretarijata za finansije, razvoj i preduzetništvo, kao i članovi Radne grupe za izradu nacrta Strateškog plana razvoja opštine Nikšić.

Izvor: Opština Nikšić