ZOpstine20072016Službenica za javne nabavke obavještava da je objavljena tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke udžbenika za I, II, III, IV i V razred Osnovne škole.

Procijenjena vrijednost javne nabavke sa uračunatim PDV-om iznosi 66.115,68 eura.

Postupak javne nabavke možete pogledati i preuzeti sa Javne nabavke u 2020. godini.