ZgradaOHNNatpis26092018Službenica za javne nabavke obavještava da je objavljena tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke sanacija lokalnog puta u MZ Zelenika - od kluba penzionera do mosta kod kasarne u Sasovićima.

Procijenjena vrijednost javne nabavke sa uračunatim PDV-om iznosi 96.000,00 eura.

Postupak javne nabavke možete pogledati i preuzeti sa Javne nabavke u 2020. godini.