ZOHNjun2022

Služba za javne nabavke Opštine Herceg-Novi ovim putem obavještava sve privredne subjekte da su na snagu stupile Izmjene Zakona o javnim nabavkama, Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki i Pravilnika o izmjeni pravilnika o sadržaju ponude u postupku javne nabavke.

Iz navedenih zakonskih određenja, proizilazi sledeće:

- privredni subjekti koji su zainteresovani da učestvuju u postupku javne nabavke kao ponuđači, dužni su da uz prijavu ili ponudu dostave Izjavu privrednog subjekta popunjenu traženim informacijama i podacima i VERIFIKOVANU ELEKTRONSKIM POTPISOM, te da izjavu sačinjenu na ovaj način dostavi uz ponudu putem CEJN-a. Ukoliko Izjava privrednog subjekta nije verifikovana elektronskim potpisom tretiraće se kao neispravna.

- privredni subjekti koji su zainteresovani da učestvuju u postupku kao ponuđači, po pravilu, dostavljaju putem CEJN-a garanciju ponude verifikovanu elektronskim potpisom. Međutim, u slučaju da privredni subjekat ne može da pribavi garanciju ponude u elektronskom obliku, istu može da priloži putem CEJN-a kao kopiju, uz obavezu dostavljanja originala garancije, preporučeno poštom ili neposredno na arhivi naručioca. U ovom slučaju, naručilac je dužan da sačini potvrdu o urednom prijemu garancije ponude i da putem CEJN-a potvrdu priloži uz zapisnik o otvaranju ponuda na dan otvaranja ponuda.

Za sve dodatne informacije, privredni subjekti se mogu obratiti putem telefona br. 031/323-781,  odnosno e-mail adrese: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. i Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

Obavještenje (.pdf)