Privremeno se vrši izmjena režima saobraćaja u ulici Treća bijeljanska u Bijeloj (priobalni put), na potezu od raskrsnice sa ulicom Bjelskih dobrotovora (potok Pijavica) do hotela “Delfin”, na način da se zabranjuje saobraćaj za sva vozila. Režim izmjene saobraćaja odnosi se na vremenski period od 07 časova 27.04. do 07 časova 28.04.
Izmjena režima saobraćaja vrši se radi nesmetanog i bezbjednog izvođenja radova na betoniranju dijela lokalnog puta.