nsl090523U srijedu 10. maja u Dvorani Park će biti održan program “Karneval životinja”, u realizaciji Muzičkog centra Crne Gore u saradnji sa Sekretarijatom za kulturu i obrazovanje Opštine Herceg Novi.

Multimedijalni projekat edukativnog sektora Muzičkog centra Crne Gore „Karneval životinja“, kompozitora Kamij Sen-Sansa, pisan je za 11 instrumenata (2 klavira, gudački kvintet, flautu, klarinet i udaraljke). Kroz 14 kratkih stavova biće predstavljeni portreti različitih životinja - od kraljevskog marša lava, preko slonova, magaraca, kengura, kornjače, kokošaka, pijetlova, labudova i drugih, da bi se u posljednjem stavu ponovila većina ranije iznesenih tema. Neki od stavova sadrže duhovite insinuacije i muzičke citate drugih poznatih djela muzičke literature.
Iz Sekretarijata za kulturu i obrazovanje pozivaju mlade osnovnog i srednjoškolskog uzrasta da se upoznaju sa ovim djelom edukativnog karaktera, kao uvod u polje umjetničke muzike i orkestarskih instrumenata.