Iz Službe zaštite i spašavanja – Vatrogasne jedinice Herceg-Novi obavještavaju građane, ustanove i preduzeća da će od 1. juna do 30. septembra biti zabranjeno loženje i upotreba vatre na otvorenom prostoru na teritoriji opštine Herceg-Novi. Odluka je donesena na osnovu naredbe Opštine Herceg-Novi od 29. maja ove godine.

„Takođe, apelujemo na građane da ne bacaju zapaljene opuške cigareta iz automobila prilikom vožnje, a o eventualnoj pojavi požara odmah obavijeste dežurne u opštinskoj Vatrogasnoj jedinici pozivom na broj 123”, saopštavaju iz Službe.

Pravna i fizička lica koja nesavjesnim radnjama izazovu pojavu i širenje vatre biće kažnjena shodno odredbama člana 118 i 119 stav 1 tačka 3 Zakona o zaštiti i spašavanju.