NAsAKt31082023

NVO Mare Mare u partnerstvu sa Crvenim krstom Herceg-Novi organizovala je mikro projekat „Socijalna inkluzija starijih osoba i osoba sa invaliditetom Herceg-Novog kroz edukativne radionice" koji je trajao 10 mjeseci. Glavni cilj projekta bio je promovisati inkluziju starijih osoba i osoba sa invaliditetom kroz edukativne radionice kuvanja džemova. Radionice su organizovane kao put ka jačanju njihovih vještina, socijalizaciji i stvaranju osjećaja pripadnosti zajednici.

Radionice kuvanja džemova su održavane jednom sedmično. Učesnice radionica koristile su različite vrste voća poput dunja, naranči, kivija, jabuka, krušaka, jagoda i kajsija. Ovaj raznoliki izbor voća omogućio je učesnicima da nauče pripremiti različite vrste džemova i upoznaju se s različitim tehnikama pripreme.

akt31072023

„U projektu je aktivno učestvovalo 30 osoba starije životne dobi i osoba s invaliditetom. Kroz radionice, oni su imali priliku zajedno raditi, razmijenjivati iskustva i družiti se, što je doprinijelo osjećaju zajedništva i povezanosti među njima. Za uspješnu realizaciju projekta, angažirali smo i 6 volontera koji su pružali podršku tokom organizacije radionica, pomagali u pripremi materijala i voća te asistirali u radu s učesnicima”, ističe koordinatorka projekta Dubravka Raičević. 

Kroz 32 radionice kuvanja džemova, učesnici su stekli nove vještine u pripremi džemova, ali su također imali priliku poboljšati svoje socijalne vještine kroz timski rad i saradnju. Osjećaj postignuća i zadovoljstvo rezultirali su povećanom samopouzdanju među učesnicima.

Zahvaljujući entuzijazmu i trudu učesnika, na radionicama je proizvedeno preko 250 tegli džema. Ovi džemovi ne samo da predstavljaju konkretne proizvode projekta, već su i simbol zajedničkog rada i truda koji su uložili učesnici i volonteri.

Projekt „Socijalna inkluzija starijih osoba i osoba sa invaliditetom Herceg- Novog kroz edukativne radionice" bio je uspješan u svom cilju promovisanja inkluzije i osnaživanja ranjivih skupina kroz edukaciju i druženje. Projekt je ostvario pozitivan utjecaj na živote učesnika i pružio im vrijedno iskustvo socijalne inkluzije.

Projekat ,,Socijalna inkluzija starijih osoba i osoba sa invaliditetom Herceg-Novi kroz edukativne radionice“ koji je podržan u okviru projekta ,,Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 i budućih katastrofa” implementira se uz finansijsku podršku Evropske Unije, Austrijske razvojne agencije (ADA) i Austrijskog Crvenog krsta.