Iz Sekretarijata za komunalne djelatnosti obavještavaju da će u subotu, 5. avgusta, biti zabranjen saobraćaj za sva vozila u Ulici Kumborskih ribara u Kumboru, od 19:30 do 23:00 časa.

Po zahtjevu MZ Kumbor, nadležni sekretarijat je donio rješenje o izmjeni režima saobraćaja na lokalnom priobalnom putu u Kumboru kako bi se nesmetano i bezbjedno odvijala kulturno-zabavna manifestacija „Kumborsko veče“.