Privremeno se mijenja režim saobraćaja, na lokalnom putu u ulici Luke Vukalovića, na potezu od poslovne zgrade “Bosteg” do “Karaule”, na način što se dozvoljava odvijanje dvosmjernog saobraćaja jednom trakom naizmjenično, zbog izvođenja radova na izgradnji potisnog cjevovoda.

Režim izmjene saobraćaja odnosi se na vremenski period od 10.10. do 31.10.2023. godine. Sekretarijat za komunalne djelatnosti je izdao rješenje o izmjeni režima saobraćaja postupajući po zahtjevu Agencije za izgradnju i razvoj Herceg Novom.