Privremeno se vrši izmjena režima saobraćaja na lokalnom priobalnom putu u naselju Đenović, na potezu od skretanja prema “Sun village” do mula “Vojvodić”, na način da se zabranjuje saobraćaj za sva vozila, a odnosi se na vremenski period od 22. do 24. novembra.

Ova izmjena režima saobraćaja  vrši se radi bezbjednog i nesmetanog odvijanja sanacije kvara na potisnom kanalizacionom kolektoru.