Privremeno se mijenja režim saobraćaja u ulicama Njegoševa i Save Kovačevića, na potezu od raskrsnice Njegoševe ulice sa ulicom Mića Vavića (zgrada Novljanke) do raskrsnice ulica Save Kovačevića i Partizanski put (café bar “Touch”), na način da se zabranjuje saobraćaj za sva vozila.

Režim izmjene saobraćaja odnosi se na vremenski period od 17 do 20 časova, u četvrtak 10. marta 2022. godine. Rješenje o izmjeni režima saobraćaja donijeto je radi nesmetanog i bezbjednog odvijanja protestne šetnje.